FICADEX-POLOGNE

Jacques Colibert Sp. z o.o.


NASZE USŁUGI

Usługi księgowe:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Nadzór w zakresie ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych,
Sporządzanie okresowych raportów,
Sporządzanie sprawozdań finansowych,
Przegląd ksiąg rachunkowych;


Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych uwzględnia:
Dekretowanie dokumentów źródłowych,
Prowadzenie ewidencji w systemie FK- SYMFONIA,
Zestawienia w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
Sporządzanie deklaracji podatkowych,
Obsługę sprawozdawczości GUS i NBP,
Sporządzanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, informacja uzupełniająca);


Usługowe prowadzenie rozliczeń pracowniczych uwzględnia:
Sporządzanie odcinków płacowych,
Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS w systemie PŁATNIK,
Sporządzanie miesięcznych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
Sporządzanie deklaracji rocznych;


Audyt - poświadczenie:
Badanie sprawozdań finansowych,
Przegląd sprawozdań finansowych.

 


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 826 13 26

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Spółka FICADEX-POLOGNE założona w grudniu 1991 była pierwszą z udziałem kapitału francuskiego na terenie Polski

Siedziba FICADEX-POLOGNE mieści się w centrum Warszawy, przy ulicy Świętokrzyskiej 18/319

Podstawowa działalność spółki to audyt oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczenia pracownicze